Bellavitabul

The money is made in investments by investing.

Laat u nooit meer verrassen door welke epidemie ook!

 investeren: 
Helping people for a safe life.

Belavitabulltld


Acquired and then re-developed for resort and related residential use by new owners. The property is one of the few properties or properties on the estate. which itself has been unaffected by the influences of time and development, but falls within a location and climate belt that lends itself to alternative redevelopment options, as described, under some of the particular permissions of the driving. has its own airport served by the aviation center along the tree line to the eastern boundary of the estate), the expansive land holdings possess beautiful sunsets, contouring within valleys, promontories, slopes and flats for alternative redevelopment options, without major construction restrictions. There are no public utilities from the authorities for electricity, telephone or water supply. The land is maintained by a number of running streams, waterfalls and creeks, which provide ample water supply resources for any major development.verworven en vervolgens opnieuw is ontwikkeld voor resort en aanverwant residentieel gebruik in handen van nieuwe eigenaren. Het onroerend goed is een van de weinige onroerende goederen of eigendommen op het landgoed . die zelf onaangetast is gebleven door de invloeden van tijd en ontwikkeling, maar die valt binnen een locatie en klimaatgordel die zich leent voor alternatieve herontwikkelingsopties, zoals beschreven, onder voorbehoud van de gebruikelijke toestemmingen van de autoriteiten.   heeft een eigen luchthaven die wordt bediend door het luchtvaartcentrum .langs de boomgrens tot de oostelijke grens van het landgoed), bezit het uitgestrekte landbezit prachtige zonsondergangen, variëren contouren binnen valleien, voorgebergten, hellingen en flats voor alternatieve herontwikkelingsopties, zonder grote bouwbeperkingen. Er zijn geen nutsvoorzieningen van de autoriteiten voor elektriciteit, telefoon of watervoorziening. Het land wordt onderhouden door een aantal stromende beekjes, watervallen en kreken, die voldoende watervoorzieningsbronnen bieden voor elke belangrijke ontwikkeling.

No corporate tax on profits for 20 years.
Duty free entry of all capital, equipment, machinery and plant.
There shall be a 100% write-off on all capital expenditure in any one year during a period of eight years within the same period. Losses can be carried forward for six years.


 

Text is owner and seller responsible 

  • bulgarije

Discretie


 Vanuit commerciële of interne  redenen is discretie in vastgoedtransacties soms onontbeerlijk en cruciaal. Ongeveer 80% van onze transacties gebeuren in stilte zonder dat de "buitenwereld" iets merkt.

  • a (3)

Wensen

 

Bereid je voor op succes. Wij proberen u graag op ideeën te brengen om een woning of project naar uw eigen wens op uw kavel te realiseren.

  • dalmatia-rooms-near-beach-courtyard-1-l

Senioren

Voor senioren hebben wij een speciaal programma.


E-mailen
Map
Info